kontakt

Burda s.r.o., Masarykova 14/B, 080 01 Prešov

Prevádzka : Masarykova 14/B, Reštaurácia Fabrika, (bývala jedáleň Mirka) Prešov
IČO 31 593 470
telefón 0907 953425